Legislație

Institutul Național de Transfuzie Sanguină ”Prof. Dr. C. T. Nicolau” își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările următoarelor acte normative:
 

 • Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1250/2022 pentru reorganizarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti
 • Legea Nr. 282 din 5 octombrie 2005 *** Republicată privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice , cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 *** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Hotărârea Nr. 1364 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge
 • Ordinul Nr. 1214 din 5 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională adecvată a personalului implicat în stabilirea admiterii la donarea, colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi administrarea de sânge şi componente sanguine umane
 • Ordinul Nr. 1225 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Institutului Naţional de Transfuzie Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină regionale, judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a unităţilor de transfuzie sanguină din spitale
 • Ordinul Nr. 1226 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind colecta, controlul biologic, prepararea, conservarea, distribuţia şi transportul sângelui şi componentelor sanguine umane
 • Ordinul Nr. 1227 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind transfuzia autologă
 • Ordinul Nr. 1228 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane
 • Ordinul Nr. 1343 din 6 noiembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis
 • Ordinul Nr. 1237 din 10 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului naţional al sângelui uman şi componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică
 • Ordinul Nr. 1132 din 27 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind standardele şi specificaţiile referitoare la sistemul de calitate pentru instituţiile medicale care desfăşoară activităţi în domeniul transfuziei sanguine
 • Ordinul Nr. 1193 din 7 iulie 2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane
 • Ordinul Nr. 1483 din 24 octombrie 2011 privind aprobarea Planului de acţiune pentru asigurarea securităţii transfuzionale faţă de riscul de transmitere posttransfuzională a infecţiei cu virusul West Nile la om
 • Ordinul Nr. 607 din 8 mai 2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea unităţilor de transfuzie sanguină din unităţile sanitare
 • Ordinul Nr. 608 din 8 mai 2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau componente sanguine umane din ori în alte ţări
 • Ghidul Naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane