Conducere

Conducerea Institutului National de Transfuzie Sanguină ”Prof. Dr. C. T. Nicolau” (INTS)este asigurată de un director general, numit prin decizie de Ministrul Sănătății.

Directorul INTS în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, este ajutat de un director-adjunct care este și înlocuitorul său, precum și de un director medical, unul financiar-contabil și un director RUNOS.